Reguleringsplan Felleskjøpet Breiset – 2. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 28.11.2019, sak 080/19, å legge forslag til detaljregulering for Felleskjøpet Breiset ut til 2. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Hensikten med planarbeidet er å utvide nåværende næringsarealer, samt å oppdatere reguleringsplanen til dagens forhold. Planforslaget vil ved et evt. endelig vedtak erstatte dagens reguleringsplan innenfor samme planområde.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no. 


Frist for uttalelse er 07.01.2021.
 

Felleskjøpet Breiset
Tittel Publisert Type
20191128_Vedtak_PU

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20191128_Vedtak_PU.pdf
20200430_ROS-analyse

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200430_ROS-analyse.pdf
20200623_Bestemmelser

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200623_Bestemmelser.pdf
20200610_Plankart

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200610_Plankart.pdf
Arkeologisk rapport_OFK

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arkeologisk rapport_OFK.pdf
20200430_Planbeskrivelse

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200430_Planbeskrivelse.pdf
Skredvurdering_Felleskjøpet Breiset

18.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredvurdering_Felleskjøpet Breiset.pdf