Reguleringsplan Fagerlundkvartalet, 2. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 11.06.2020, sak 033/20, å legge forslag til detaljregulering for Fagerlundkvartalet ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Planområdet ligger sentralt i Fagernes sentrum. Hensikten med planen er å tilrettelegge for leilighetsbebyggelse og forretningsvirksomhet.

Klikk for stort bilde   

 

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, på kommunens hjemmeside, eller på valdreskart.no.
Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 04.08.2020.

Fagerlund
Tittel Publisert Type
Fagerlundkvartalet_20200611_vedtak_PU_2

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_20200611_vedtak_PU_2. gangs beh..pdf
Fagerlundkvartalet_bestemmelser

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_bestemmelser.pdf
Fagerlundkvartalet_plan_vertikalnivå1_20191108

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_plan_vertikalnivå1_20191108.pdf
Fagerlundkvartalet_plan_20191108

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_plan_20191108.pdf
Fagerlundkvartalet_planbeskrivelse_20191108

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_planbeskrivelse_20191108.pdf
Fagerlundkvartalet_Illustrasjonsplan_20191108

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_Illustrasjonsplan_20191108.pdf
Fagerlundkvartalet_ROS_20191108

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_ROS_20191108.pdf
Fagerlundkvartalet_stoyrapport_20191029

19.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagerlundkvartalet_stoyrapport_20191029.pdf