Reguleringsplan Danebu panorama, 1. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 25.03.2021, sak 024/21, å legge forslag til detaljregulering for Danebu panorama ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 

Før planforslaget var lagt ut, ble det besluttet at saken skulle tas opp på nytt, dette skjedde i møte i planutvalget 29.04.2021, sak 030/21. Hensikten med planarbeidet er å omregulere gjeldende reguleringsplaner Danebu kongsgård og Danebu turistområde –Danebu feriesenter og Tuva hyttefelt. Forslaget innebærer regulering til konsentrert fritidsbebyggelse, parkering, veger og grønnstruktur, turveier og løypenett.

Link til planutvalgets behandlinger finnes på kommunens hjemmeside under politikk → møteplan og saksliste → planutvalget.

Alle dokumenter ligger under planutvalgets behandlinger, men vil også være tilgjengelige på kommunens hjemmeside under planer til høring og på http://valdreskart.no.

Merknader til planforslaget bes sendt til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no. Merknader merkes "Danebu panorama – uttalelse 1. offentlig ettersyn". 

 

Frist for uttalelse er 07.07.2021

 

Danebu Panorama - sak 024/21
Tittel Publisert Type
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_bestemmelser_1. off. ettersyn

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_bestemmelser_1. off. ettersyn.pdf
Danebu panorama_vedtak PU_ny 1. gangs beh

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu panorama_vedtak PU_ny 1. gangs beh.pdf
Danebu panorama_vedtak PU_1. gangs beh

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu panorama_vedtak PU_1. gangs beh.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 3_03022021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 3_03022021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ROS-analyse_12022021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ROS-analyse_12022021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_VA-plan_18012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_VA-plan_18012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_plankart_16022021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_plankart_16022021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt D_27012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt D_27012021.pdf
Danebu panorama_3451DR272_19-1971_bakgrunnsmateriale_18032021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu panorama_3451DR272_19-1971_bakgrunnsmateriale_18032021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_rapport_flomfare-overvann-skred_26012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_rapport_flomfare-overvann-skred_26012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt E_27012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt E_27012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_illustrasjonsplan_16022021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_illustrasjonsplan_16022021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt A_27012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt A_27012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt C_27012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt C_27012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt B_27012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_hovedsnitt B_27012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_planbeskrivelse + KU_16022021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_planbeskrivelse + KU_16022021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 2 med beskrivelse_29012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 2 med beskrivelse_29012021.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_rapport_naturkartlegging_27062020

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_rapport_naturkartlegging_27062020.pdf
Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 1 med beskrivelse_29012021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Danebu Panorama_3451DR272_19-1971_ perspektiver 1 med beskrivelse_29012021.pdf