Planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023 – Offentlig ettersyn

Nord-Aurdal kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 utarbeidet forslag til planstrategi for perioden 2020-2023. Formannskapet vedtok i sak 029/20, den 20.08.2020, å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planstrategi 2020-2023 og formannskapets vedtak i sak 029/20 finner dere på denne siden.

Eventuelle innspill til planforslaget skal sendes skriftlig til nak@nord-aurdal.kommune.no, eller per post til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes.

Frist for å sende innspill er 27.09.2020.
 

Kommunal planstrategi
Tittel Publisert Type
20200820_Formannskapet_OffEttersyn_Planstrategi

27.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200820_Formannskapet_OffEttersyn_Planstrategi.pdf
20200820_Planstrategi_2020-2023

27.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200820_Planstrategi_2020-2023.pdf
Innspill-samlet_Planstrategi

27.08.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill-samlet_Planstrategi.pdf