Oppstart av reguleringsplanarbeid for Gomostølen panorama. Forhandling av utbyggingsavtale.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Gomostølen panorama. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4.

Klikk for stort bilde  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av hytter med tilhørende infrastruktur innenfor området Gomostølen, Vaset. Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og er på totalt ca. 68 daa.
Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie på vegne av Gomostølen Panorama v/leder Trygve Granheim.

 

Skriftlige innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til John Lie:  
E-post: john.lie@online.no , telefonnr. 90681024.
Evt. per post, adr.: Landskapsarkitekt John Lie, Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien

 

Det bes om at kopi av evt. innspill sendes til Nord-Aurdal kommune:
E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no
Evt. per post, adr.: Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes.

 

Frist for å sende innspill er 7. august 2020.

 

 

Gomostølen Panorama
Tittel Publisert Type
Gomostølen panorama_planskjema

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomostølen panorama_planskjema.pdf
Oppstartsvarselbrev

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppstartsvarselbrev.pdf
Gomostølen panorama_oppstartmøte_20200506

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomostølen panorama_oppstartmøte_20200506.pdf
OVERSIKTS-PL 12-06-20

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned OVERSIKTS-PL 12-06-20.pdf