Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.

Oppdatert informasjon i den originale saken