Offentlig ettersyn – Reguleringsplan og utbyggingsavtale for Gomostølen hyttegrend

Klikk for stort bilde   

Planutvalget vedtok den 20.02.2020, sak 012/20 og 013/20, å legge forslag til utbyggingsavtale og reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend, planID 0542DR231, ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Planforslaget vil ved evt. endelig vedtak erstatte dagens reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend.

Hensikten med planforslaget er å løse problemstillinger knyttet til kulturminner som til nå har hindret realisering av gjeldende reguleringsplan fra 2017, fjerne prinsippet om inndeling av utbyggingsområder, oppdatere planen etter dagens lovverk, og legge til rette for noe konsentrert fritidsbebyggelse ved Gomobu fjellstue.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees på servicetorget på rådhuset, her på kommunens hjemmeside, eller på www.valdreskart.no.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 27.04.2020.

 

 

Gomostølen hyttegrend
Tittel Publisert Type
20200228_Plankart

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200228_Plankart.pdf
20200312_Planskjema

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200312_Planskjema.pdf
Beskrivelse_Regplan-GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beskrivelse_Regplan-GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Forslag_utbyggingsavtale_Gomostølen hyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag_utbyggingsavtale_Gomostølen hyttegrend_1off.pdf
ROSanalyse_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROSanalyse_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Vedtak012-20_Utbyggingsavtale_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak012-20_Utbyggingsavtale_GomostølenHyttegrend_1off.pdf
Vedtak013-20_Regforslag_GomostølenHyttegrend_1off

13.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak013-20_Regforslag_GomostølenHyttegrend_1off.pdf