Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Langestøllie

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 037/22, å legge forslag til reguleringsplan Langestøllie ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Plankart for Langestøllie - Klikk for stort bilde 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nye hyttetomter som fortetting av allerede eksisterende hytteområde, mellom Langestølen og Tisleifjorden.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no, under arealplaner.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 13.10.2022

 

Langestøllie
Tittel Publisert Type
20220613_Bestemmelser

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220613_Bestemmelser.pdf
20220607_ROS

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220607_ROS.pdf
20220616_Vedtak_PU

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220616_Vedtak_PU.pdf
20220807_Plankart

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220807_Plankart.pdf
20220607_Planbeskrivelse

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220607_Planbeskrivelse.pdf