Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Damtjernet Hyttegrend

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 036/22, å legge forslag til reguleringsplan Damtjernet hyttegrend ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Plankartet for Damtjernet hyttegrend - Klikk for stort bilde 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nye hyttetomter med høy standard på Aurdalsåsen, mellom Fetjasetvegen og Danebuvegen.  

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no, under arealplaner.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 13.10.2022

 

 

Damtjernet hyttegrend
Tittel Publisert Type
20220610_Bestemmelser

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220610_Bestemmelser.pdf
20220616_Vedtak_PU

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220616_Vedtak_PU.pdf
20220310_ROS-analyse

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220310_ROS-analyse.pdf
20220804_Plankart

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220804_Plankart.pdf
20220315_VA-plan

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220315_VA-plan.pdf
20220310_Planbeskrivelse

29.08.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220310_Planbeskrivelse.pdf