Offentlig bading høsten 2020

 

Grunnet koronasituasjonen åpnes ikke svømmehallen for offentlig bading før nyttår.

Det tas ny vurdering på nyåret.