Nord-Aurdal kommune spør «Hvor næringsvennlige er vi egentlig?

I mai 2023 sender Nord-Aurdal kommune ut et spørreskjema til om lag 350 næringsdrivende i kommunen. Ordfører Knut Arne Fjelltun håper mange tar seg tid til å svare. På denne måten kan vi skaffe oss innsikt i hvordan kommunen kan bli enda bedre, sier han.

Spørreundersøkelsen er en del av programmet "Næringsvennlig kommune", som Innovasjon Norge har utviklet for at kommuner kan arbeide med nettopp næringsvennlighet. Nord-Aurdal gjør dette nå som en del av omstillingsarbeidet. For å få svar på hva kommunen er god på og hva som kan bli bedre, skal næringslivet få mulighet til å svare anonymt ved hjelp av spørreskjema. Det blir også dybdeintervjuer med utvalgte bedriftsledere fra ulike bransjer, dessuten skal hele kommunestyret og administrativ ledelse få svare anonymt på egne spørreskjemaer.

Første fase av Næringsvennlig kommune handler om å skaffe innsikt. Både ordfører, kommunedirektør og omstillingsleder er spente på hva de næringsdrivende mener. Vi har mange dyktige næringsdrivende i kommunen, og vi vet at de forstår at næringsvennlighet ikke handler om å si ja til alt. Vi opplever at næringslivet har forståelse for at kommunen må styre innen gitte rammer, sier kommunedirektør Martin Sæbu. Han er slett ikke redd for å legge hodet på blokka på denne måten. Målet er å styrke kommunens tilrettelegging, dialog og samhandling med lokalt næringsliv. Vi vil gjerne være så gode vi kan på å møte næringslivet for å finne gode løsninger innenfor det lover og regelverk gir rom for, sier han.

Etter svarfristen skal det gjøres en grundig jobb med å analysere svarene som kommer inn fra næringsdrivende. Berit Laastad er leid inn som ekstern prosjektleder for å bistå med dette, og Innovasjon Norge har gitt støtte til arbeidet. I løpet av høsten går vi over i neste fase som handler om å komme fram til kokrete forbedringstiltak.

Omstillingsleder Siri Ødegaard oppfordrer alle som har spørsmål til å ta kontakt. Vi vil også gjerne høre fra deg om du er næringsdrivende og ikke har mottatt e-post med lenke til spørreskjema.

 

Ordfører Knut-Arne og leder for omstillingsprogrammet Siri står foran rådhuset - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42