NGU skal gjøre løsmassekartlegging i Nord-Aurdal kommune

Norges geologiske undersøkelse er i april på plass i Nord-Aurdal for å foreta kartlegging av løsmasser og landformer. Dette vil skje i tidsrommet 16. - 28. april.

Minst to geologer skal utføre feltkontroll og vil gå rundt på innmark og tomter med spader, stikkstang og felt-PC. De vil være på ulike steder i kommunen. 

 

Kartleggingen er fokusert mot skred i bratt terreng, i samarbeid med NVE, og kartene vil blant annet bli brukt som et av flere grunnlag i kommende farevurderinger.

 

Det er geologene Lena Rubensdotter og Gro Sandøy som skal utføre undersøkingene. De vil ta hensyn til annen aktivitet og forsøke å ikke forstyrre, men de kan bli å se rundt i kring i gatene og i terrenget. De har også hver sin bil, merka med NGUs logo, som vil stå parkert på ulike steder i områdene der de arbeider.

 

Geologene vil gjerne at folk tar kontakt med spørsmål og eventuell relevant informasjon om løsmasser og skredaktivitet, når de er ute og gjør undersøkingene.