Nasjonal Pårørendeundersøkelse 2017

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge. Også i år vil Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Pårørendealliansen håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen. 

Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag.

Lenke til undersøkelsen