Næringslivsfrokost

Selv om pandemien ikke er helt over har vi i alle fall anledning til å møtes igjen. Det har skjedd mye i kommunen siden forrige næringslivsfrokost som var i mars 2020. Derfor har vi gleden av å invitere til ny næringslivsfrokost. De foregående gangene vi har gjort dette, har vi hatt 60-70 deltagere, så dette fungerer også som en god møteplass for næringslivet.

  

Nord-Aurdal kommune ønsker med dette alle med tilknytning til, eller interesse for næringslivet i kommunen, velkommen til næringslivsfrokost på rådhuset torsdag 9.12.2021. kl 08:00.

Arrangementet finner sted i festsalen og er gratis, men av hensyn til frokosten, som kommer fra vårt gode kjøkken på VLMS, ber vi om påmelding til:

runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no eller 977 01 311 innen tirsdag 7.12.2021.

 

 • 08:00: Vi spiser en felles frokost fra kjøkkenet på VLMS og mingler.
 • 08:30: Ordfører ønsker velkommen
  • Kunstnerisk innslag ved egne ressurser.
  • Kommunedirektøren orienterer om aktuelle saker relatert til næringslivet og presenterer disse.
 • 09:00: Statusrapport fra omstillingsprosjektet.
  • Programleder Christian Hedløv Engh informerer om hva som har skjedd i Omstillingsprosjektet hittil og siden han tiltrådde i stillingen 1.6.2021.
  • Vi får bl.a. også høre fra et av prosjektene som er i gang og hvordan de næringsdrivende selv har opplevd denne prosessen.
  • Det blir også satt av tid til kommentarer og spørsmål fra dere.
 • 10:00: Oppsummering og takk for i dag.

Hjertelig velkommen til en næringsrik frokost!