Mestringskurs: Fatigue – hva er det og hvordan leve bedre med det?

Sykehuset Innlandet Gjøvik arrangerer Mestringskurs i kreftrelatert fatigue.

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Pusterommet Gjøvik og Kompetansetjeneste for pasient‐ og pårørendeopplæring (KPPO) i Sykehuset Innlandet. Kurset er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3‐8, om opplæring av pasienter og pårørende.


Målgruppe for kurset: Du som har eller har hatt en kreftsykdom og sliter med fatiguesymptomer – uavhengig av bosted. Pårørende er også velkomne. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal bli bedre kjent med din situasjon.
 

TID:
Mandag 20. mars og mandag 27.mars 2023.

STED:
‐ For pasienter og pårørende fra Valdresregionen er oppmøtested for kursdagene Valdres Lokalmedisinske Senter, Garlivegen 14, 2900 FAGERNES i møterom: Sigurd Lybeck. I Valdres vil kurset foregå via videokonferanse med lyd og bilde fra Gjøvik.

Kreftkoordinator i Valdres Hege Birketvedt Eklund vil være tilstede hele kurset. Hun kan kontaktes på tlf: 92665149 for eventuelle spørsmål.

Påmeldingsfrist: Fortløpende.

Følgende faggrupper vil delta i kurset: Kreftsykepleier, kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog i tillegg til brukerrepresentant og representant fra KPPO.

Temaer på kurset:

  • Erfaringer fra en likeperson som lever med fatigue
  • Hva er fatigue?
  • Mestring og aksept
  • Fysisk aktivitet ved fatigue
  • Energiøkonomisering
  • Kosthold

Dialog og erfaringsutveksling vektlegges i kurset. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve bedre med fatigue.

Du vil treffe andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle hverdagserfaringer. I tillegg deltar erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon. Du vil også få en del faglig informasjon fra helsepersonell.

  • Det er en egenandel på 375 kr for hele kurset. Egenandelen vil bli ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se Pasientreiser eller ring 05515.
  • Ved spesielle hensyn gi beskjed ved påmelding.

Deltagelse på kurset krever henvisning fra fastlegen eller fra behandlede lege og henvisning sendes elektronisk til kirurgisk avdeling og ortopedisk seksjon på Gjøvik.

Eventuelle spørsmål vedr. kurset kan rettes til:
Pusterommet Gjøvik, tlf: 611 57 740
pusterommet@sykehuset‐innlandet.no

Det serveres kaffe, te, frukt og en enkel lunsj.

 

Velkommen på kurs!

Vennlig hilsen
Pusterommet Gjøvik