Kulturprisvinnere 2021

Siden 1979 har Nord-Aurdal kommune tildelt Kulturprisen en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en betydeleg frivilllig innsats for kulturlivet i kommunen. Formannskapet vedtok i møte 19. august at Kulturprisen 2021 skal gå til Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar.

Fossnes og Solar er ildsjeler som bruker store deler av fritiden sin til å tilrettelegge for at andre skal kunne utfolde seg.

Fossnes har et stort hjerte for lokalsamfunnet og sammen med seniorgjengen rydder, maler og forskjønner han omgivelsene i omsorg for alle som bor her og tilreisende. Han er også en krumtapp i Rakfiskfestivalen og på Blåbærmyra – alltid blid og positiv!

Solar har vært tilknyttet Valdres barne- og ungdomsteater i en årrekke, og Solars frivillige engasjement har vært avgjørende for at teateret blomstrer. For teateret er Cecilie Solar en uvurderlig miljøskaper med et stort og varmt hjerte. 

Kulturprisvinnere - Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar 
Nord-Aurdal kommune gratulerer Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar som kulturprisvinnere!

Kulturprisen deles ut under Fagernes byfest lørdag 4. september kl. 18.00 i kulturhuset.

For mer informasjon, kontakt:


Renate Remme Øverseth
Virksomhetsleder kultur
Nord-Audal kommune
Tlf: 97794173