Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. I første omgang gjelder dette sykehjem og omsorgsboliger. Neste gruppe er alle personer over 65 år. Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 

De siste meldingene fra FHI er at vi kan få en godkjenning av vaksine nå rett før jul. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 

Mer informasjon om koronavaksine:  Folkehelseinstituttets nettside

Får å få kontroll over Covid-19 pandemien, er det viktig med høy vaksinasjonsdekning i befolkningen. Tenk i gjennom ditt standpunkt til vaksinen før vi ringer deg.

Ansatte ved Fagernes legesenter vil fra 16/12-20 og de påfølgende dagene/ukene ringe ut til alle innbyggerne over 65 år i Nord- Aurdal kommune.

Det er viktig at dere tar telefonen når vi ringer enten fra legesenteret eller andre telefonnummer.

Kommunelegen i Nord-Aurdal