Kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023. Varsel om oppstart.

Kommunestyret vedtok i sak 133/19, den 19.12.2019, å starte opp arbeid med kommunal planstrategi for Nord-Aurdal kommune 2020-2023. 

Formålet med planstrategiarbeidet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen de neste 4 år. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.
 

Eventuelle innspill til planstrategiarbeidet skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no. Til informasjon vil innspill til planstrategiarbeidet ikke bli besvart direkte, men vil bli tatt med i vurderingene i formannskapets første formelle sak om planstrategien vinteren 2020. Kommunen regner med å ferdigbehandle planstrategien i kommunestyret senest i oktober 2020. 

Frist for innspill til planstrategien er 7. februar 2020.

20191219KS_Vedtak_oppstart planstrategi (PDF, 406 kB)