Kalplassen fjelltak – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 16.05.2024, sak 057/24, detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for fortsatt drift av fjelltaket, samt betong- og asfaltproduksjon. I tillegg legges det til rette for mottak av snø og deponi for rene masser. Planområdet ligger grensende til Kalplassen næringspark, ca. 2 km. sør for Leira. Atkomst til planområdet er fra E16, sør for Statens vegvesens kontrollstasjon. 

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden, og på kommunens planregisterside www.arealplaner.no.

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

Kalplassen fjelltak
Tittel Publisert Type
Bestemmelser_KalplassenFjelltak

03.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_KalplassenFjelltak.pdf
20240516_Vedtak_KalplassenFjelltak

03.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20240516_Vedtak_KalplassenFjelltak.pdf
Plankart_KalplassenFjelltak_20240105

03.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_KalplassenFjelltak_20240105.pdf
Vedlegg_Planbeskrivelsen

03.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_Planbeskrivelsen.pdf
Planbeskrivelse_KalplassenFjelltak_20240112

03.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_KalplassenFjelltak_20240112.pdf