Kalplassen fjelltak – 1. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 28.01.2021, sak 001/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kalplassen fjelltak ut til 1. gangs offentlig ettersyn med enkelte endringer.

Planområdet ligger ca. 2 km. sør for Leira, med atkomst fra E16. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift av fjelltaket, asfaltproduksjon og nødvendig infrastruktur.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden eller på vår kartside www.valdreskart.no, under arealplaner.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 01.08.2021.

Kalplassen fjelltak
Tittel Publisert Type
20210216_ROS

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210216_ROS.pdf
20210128_PU_Vedtak_offettersyn

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210128_PU_Vedtak_offettersyn.pdf
20210301_Bestemmelser

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210301_Bestemmelser.pdf
20210226_Plankart

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210226_Plankart.pdf
Kalplassen fjelltak_vibrasjonsmålinger_11052018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_vibrasjonsmålinger_11052018.pdf
Kalplassen fjelltak_naturmangfoldrapport_02122017

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_naturmangfoldrapport_02122017.pdf
Kalplassen fjelltak_oversiktskart støy_29062018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_oversiktskart støy_29062018.pdf
Kalplassen fjelltak_volumberegning_04102018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_volumberegning_04102018.pdf
Kalplassen fjelltak_profiler_03102018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_profiler_03102018.pdf
Kalplassen fjelltak_KU forurensning_14052018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_KU forurensning_14052018.pdf
20210301_Planbeskrivelse

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210301_Planbeskrivelse.pdf
Kalplassen fjelltak_utredning støv_31012018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_utredning støv_31012018.pdf
Kalplassen fjelltak_støykartlegging_08052018

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen fjelltak_støykartlegging_08052018.pdf
20210531_Planskjema

31.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210531_Planskjema.pdf