Innskrenking av vannforbruk

Med bakgrunn i den tørre perioden vi nå er inne i, og en unormal lav grunnvannstand flere steder, vil Nord-Aurdal kommune fra og med fredag 13. juli kl. 16.00, innføre restriksjoner mot unødig bruk av vann. Dette vil da gjelde for bruk av hageslange, spreder og lignende.

Vi viser til:

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr, vedtatt av kommunestyret 19.12.2013
§ 1-2. Formål og virkemåte

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Administrative bestemmelser punkt 3.8

 

Teknisk og næring