Hvem fortjener Kulturprisen 2018?

Kulturprisen tildeles en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal kommune som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Send inn forslag på kandidater med begrunnelse innen 3. juni.

Forslag sendes nak@nord-aurdal.kommune.no og merkes Kulturprisen 2018. Prisen deles ut under byfesten 8.September.