Handlingsdel til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2021-2024

I medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 vedtok formannskapet i sak 005/21, den 25.03.2021, å legge ut på høring og til offentlig ettersyn nytt planutkast for handlingsdel for kommunedelplan trafikksikkerhet 2021-2024.

Eventuelle nye innspill (dette er 2.høringsrunde) til handlingsdelen sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no

Frist for innspill er 10.mai 2021.

Høringsutkast Handlingsdel trafikksikkerhet 2021-2025 (PDF, 2 MB)