Frivilligmillionen - ekstraordinært tilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Med bakgrunn i Frivillighetens år, godt driftsresultat og solid disposisjonsfond, vedtar Nord Aurdal kommune å styrke frivillig arbeid i lag og organisasjoner med inntil 1.000.000 kr totalt for 2022.

Søknadsfrist 01. oktober. Tildeling vedtas av formanskapet 27. oktober.

I søknaden "Gave til drift" vil 40% av millionen deles ut. 

Dette er et engangstilskudd for å styrke aktivitetsgrunnlaget og komme i gang igjen etter begrenset aktivitet i pandemiperioden. Man kan søke i begge kategorier (prosjekt og gave til drift). Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Retningslinjer for tildeling: 

 1. Frivillige lag og organisasjoner som er registrert i frivilligregisteret i Brønnøysund. 
 2. Lag og organisasjoner som ikke er registrert i frivillighetsregisteret, men som driver tjenester i samsvar med pkt. 3 kan også være målgruppe hvis aktiviteten synliggjøres i søknad. 
 3. Midlene kan gå til aktivitet som fremmer folkehelse og som styrker kulturell aktivitet, deltakelse og inkludering. 
 4. Utlysning fokuserer på at dette er ekstraordinær støtte for å opprettholde eller øke aktivitet. 
 5. Søkedyktige organisasjoner/lag/foreninger må kunne fremvise regnskap for foregående år og et enkelt budsjett for det omsøkte tiltaket. 
 6. Ordningen er ikke åpen for organisasjoner med kommersielle formål.

Søk gave til drift her

 

I søknaden "Prosjekt" vil 60% av millionen deles ut. 

Dette er et engangstilskudd for å styrke aktivitetsgrunnlaget og komme i gang igjen etter begrenset aktivitet i pandemiperioden. Man kan søke i begge kategorier (prosjekt og gave til drift). Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Retningslinjer for tildeling: 
 

 1. Frivillige lag og organisasjoner som er registrert i frivilligregisteret i Brønnøysund. 
 2. Lag og organisasjoner som ikke er registrert i frivillighetsregisteret, men som driver tjenester i samsvar med pkt. 3 kan også være målgruppe hvis aktiviteten synliggjøres i søknad. 
 3. Midlene kan gå til aktivitet som fremmer folkehelse og som styrker kulturell aktivitet, deltakelse og inkludering. 
 4. Utlysning fokuserer på at dette er ekstraordinær støtte for å opprettholde eller øke aktivitet. 
 5. Søkedyktige organisasjoner/lag/foreninger må kunne fremvise regnskap for foregående år og et enkelt budsjett for det omsøkte tiltaket. 
 6. Ordningen er ikke åpen for organisasjoner med kommersielle formål

Søk prosjekt her