Detaljregulering for Vika gbnr 26/92

Planutvalget har på møte den 24.1.2019 vedtatt å legge detaljregulering for Vika gbnr 26/92 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av et terrassert leilighetsbygg på eiendommen. Bygget er planlagt med 4 etasjer samt parkeringskjeller med direkte atkomst fra Valdresvegen.

 Vika gbnr 26/92 - Klikk for stort bilde

Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no eller via plandialog på http://valdreskart.no

Merknadsfrist er den 17. mars 2019.

 

Vika gbnr 26/92
Tittel Publisert Type
Vika 26-92_bestemmelser_08012018

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_plan_08012019

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_planbeskrivelse_08012018

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_ROS

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_støyrapport

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_utvalgte flyfoto_planutsnitt og bilder

29.01.2019 Filtype
Vika 26-92_vedtak PU_24012019

29.01.2019 Filtype

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan også sees i servicetorget på rådhuset eller på http://valdreskart.no