Detaljregulering for Storstøllie Øst – varsel om oppstart

Det varsles oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Storstøllie Øst.

Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan oppføres fritidsbebyggelse på del av eiendommen gnr. / bnr. 95/1, ved utvidelse av planen for Storstøllie mot øst. Nytt høydebasseng for Aurdalsåsen skal også reguleres innenfor planområdet.

Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie på vegne av Storstølknatten AS.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes skriftlig til landskapsarkitekt John Lie, Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien, eller per e-post: john.lie@online.no. Telefonnr. 906 81 024.

Frist for innspill er 30. juni 2019.

For mer informasjon om planen vises det til vedlagte oversiktskart, planprogram og høringsbrev.

Storstøllie
Tittel Publisert Type
Høringsbrev

12.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsbrev.pdf
Kart_planområde

12.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kart_planområde.pdf
Planprogram_forslag

12.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram_forslag.pdf