Detaljregulering for Kalplassen næringspark, offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 11.04.2019, saksnr. 017/19, å legge forslag til detaljregulering for Kalplassen næringspark, planID 0542DR250, ut til offentlig ettersyn. Planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan Nordeng.

Formålet med planen er å utvide næringsarealene utover det som er regulert i gjeldende reguleringsplan for Nordeng, samt å legge til rette for etablering av et mindre leilighetsbygg for pendlere.

Klikk for stort bilde

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees på servicetorget på rådhuset, her på kommunens hjemmeside, eller på www.valdreskart.no.

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til:'

Nord-Aurdal kommune
postboks 143
2901 Fagernes

eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 26.08.2019.

 

 

Kalplassen næringspark
Tittel Publisert Type
Kalplassen Næringspark_bestemmelser_1

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen Næringspark_bestemmelser_1. gang off. ettersyn.pdf
Kalplassen næringspark_planbeskrivelse_26012019

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_planbeskrivelse_26012019.pdf
Kalplassen næringspark_plankart_22092018

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_plankart_22092018.pdf
Kalplassen næringspark_planskjema

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_planskjema.pdf
Kalplassen næringspark_risiko- og sårbarhetsanalyse_29122018

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_risiko- og sårbarhetsanalyse_29122018.pdf
Kalplassen næringspark_skredrapport_08112017

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_skredrapport_08112017.pdf
Kalplassen næringspark_vedtak PU_20190411

13.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kalplassen næringspark_vedtak PU_20190411.pdf