Detaljregulering for Grønkinn, offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte 11.04.2019, sak 17/1943, å legge forslag til detaljregulering for Grønkinn ut til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde

Planområdet ligger innenfor satsingsområde Aurdalsåsen, øst for Damtjednet. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. Innenfor planområdet er det ca. 20 eksisterende fritidsboliger, forslaget legger opp til ytterligere 34 tomter.

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, her på kommunens hjemmeside, eller på Valdreskart.

Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no


Frist for uttalelse er 01.08.2019.
 

Grønkinn
Tittel Publisert Type
Grønkinn_bestemmelser_1

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_bestemmelser_1. offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_plan_1

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_plan_1. offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_planbeskrivelse_1

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_planbeskrivelse_1. offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_planskjema_1

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_planskjema_1. offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_uttalelser varsel oppstart

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_uttalelser varsel oppstart.pdf
Grønkinn_utvalgte flyfoto og planutsnitt_27032019

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_utvalgte flyfoto og planutsnitt_27032019.pdf
Grønkinn_vedtak PU_11042019

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_vedtak PU_11042019.pdf
Grønkinn_veg_lengdeprofil veg_25

06.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_veg_lengdeprofil veg_25.03.2019.pdf