Detaljregulering for Grønkinn, 2. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok i møte 17.10.2019, sak 057/19, å legge forslag til detaljregulering for Grønkinn ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde  

Planområdet ligger innenfor satsingsområde Aurdalsåsen, øst for Damtjednet. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. Innenfor planområdet er det ca. 20 eksisterende fritidsboliger, forslaget legger opp til ytterligere 36 tomter.

Det vises til utvalgssak og øvrige plandokumenter som kan sees på servicetorget på rådhuset, her på kommunens hjemmeside, eller på Valdreskart.

Merknader til planforslaget kan sendes til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no


Frist for uttalelse er 05.01.2020.

2. gangs offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Grønkinn_bestemmelser_2

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_bestemmelser_2. gangs offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_høringsuttalelser samlet_1

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_høringsuttalelser samlet_1. gangs off. ettersyn.pdf
Grønkinn_plan_2.offentlige ettersyn

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_plan_2. offentlige ettersyn.pdf
Grønkinn_planbeskrivelse_28032019

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_planbeskrivelse_28032019.pdf
Grønkinn_VA-plan_08112019_2

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_VA-plan_08112019_2.gangs offentlig ettersyn.pdf
Grønkinn_vedtak PU_17102019

20.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønkinn_vedtak PU_17102019.pdf