Detaljregulering for Freningvegen øst, 2. gangs offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 06.06.2019, sak 033/19, å legge forslag til detaljregulering for Freningvegen øst ut til 2. gangs offentlig ettersyn.

Planområdet ligger innenfor satsingsområde Aurdalsåsen, sørvest for Fræningen. Hensikten med planen er å justere veg 19 i gjeldende reguleringsplan for å få bedre stigningsforhold for vegen. Planendringen fører til mindre justeringer av noen tomter.

 

Planforslagets dokumenter finner du som egne lenker på denne siden. Du kan også følge utviklingen av planen og dens dokumenter på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Freningvegen øst eller planID 0542DR258).

 

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

 

 

 

Frist for uttalelse er 19.08.2019.