Barnehageplasser fra august 2021

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år.

Søknadsskjema og mer informasjon om barnehage.
Søknaden leveres digitalt

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehage 2021/2022:
1. februar 2021.