Barnehageplasser fra august 2020

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett på barnehageplass ved hovedopptaket fra barnehageårets start i august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen i løpet av den måneden de fyller ett år. 

Søknadsskjema og mer informasjon om barnehage, vedtekter og elektronisk søkerportal finner du her.

Søknadsfristen er 01.02.19.

 

Klikk for stort bilde