Barnehageplasser fra august 2019

Alle barn mellom 1 og 6 år som er bosatt i Nord-Aurdal kommune har rett til barnehageplass fra barnehageårets start. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

Søknadsskjema og mer informasjon om barnehagene finner du på kommunens hjemmeside.

Søknadsfristen er 01.02.19.

 

Klikk for stort bilde