Rekrutteringskampanjer

Det er ikke alltid nok å lyse ut en stilling på normal måte, og få den responsen man ønsker. Noen rekrutteringsprosesser krever derfor at vi er litt kreative.

Nedenfor finner du en liste over pågående rekrutteringskampanjer.