Filmpremiere

Opplevelser i mørket?

17.02.2016

Kvitvella kino har filmvisning flere ganger i uka. Finn kinoprogram, les filmomtaler, se trailere og kjøp billetter her. Velkommen til en...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Kart, bygg og eiendom

Samarbeid

Kultur, idrett og fritid

Publisert 15.09.2017
Kvitvella kraftverk med nærområde

Kommunestyret vedtok som sak 050/17 å egengodkjenne denne planen Planen viser ny privat atkomstveg til kraftveket og til boligeiendommene i planområdet samt justering av traseen for gangsti langs Neselva

Publisert 15.09.2017
247-oe-ikon

Dette planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn, jf. planutvalgets vedtak i sak 053/17. Planen viser 5 nye hyttetomter, balløkke, parkeringsplass og plass for renovasjon. Området ligger mellom Damtjednet og Danebu på Aurdalsåsen. Merknadsfrist er 29.10.2017.

Publisert 15.09.2017
Brattstølen hyttegrend 2

Dette planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn, jf. planutvalgets vedtak i sak 052/17. Planen viser 11 nye hyttetomter i teig 79/6  øverst på Brattstølen i Tisleidalen. Planens dokumenter er også tilgjengelig på rådhuset og på kommunens kartsystem http://valdreskart.no. Merknadsfrist er 29.10.2017.

Publisert 12.09.2017
Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

5. og 6 september ble det arrangert en samling i læringsnettverket "gode pasientforløp for eldre og kronisk syke" på Gjøvik.

Fra Nord-Aurdal kommune deltok  (på bildet fra venstre) lege Marit Hegde, overlege VLMS Anne Christine Bjørnebye, Monica Gothenborg avdelingsleder tildelingskontoret, Anne Grethe Thorsen avdelingssykepleier institusjon VLMS,  Anita Rødningen avdelingssykepleier intermediæravdeling VLMS og  Aase Mette Tordhol Halden avdelingssykepleier hjemmetjenesten

Valdres Valdres natur- og kulturpark

Knapp Kulturnett Oppland
Minsak Minsak.no
Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune