Lokale tiltak og anbefalinger

Midlertidig forskrift med lokale smittevernpåbud opphørte 07. april 2021.

Kommunen har for tiden ingen lokalt bestemte tiltak.

Nasjonale tiltak gjelder:

Vi oppfordrer alle til å fortsatt ta hensyn - holde nødvendig avstand og sørge god hygiene for å forebygge smittespredning.

Sammen med resten av landet går vi trinn for trinn tilbake til hverdagen!

Korona