Lokale tiltak og anbefalinger

Kommunen har per nå ingen lokalt bestemte regler/tiltak.

Nasjonale føringer gjelder:

Vi oppfordrer alle til å fortsatt ta hensyn - holde nødvendig avstand og sørge god hygiene for å forebygge smittespredning!