Lokale tiltak og anbefalinger

Nord-Aurdal kommune har gjort en ny vurdering i forhold til koronasituasjonen i møte 22.01:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på sine fritidsaktiviteter som normalt innenfor gjeldende smittevernveiledere. Gjelder også grupper der medlemmer deltar fra andre kommuner i Valdres.
  • Gradvis gjenåpning av ungdomshuset Briskeby, det åpnes for at trinnene har egne dager.

Korona