Hilsen fra kommunalsjefen for oppvekst og kultur

Kjære alle sammen, barn, unge og voksne.

Denne uka har gitt oss mulighet til å jobbe sammen som et lag på andre måter enn vi til vanlig gjør. Det er godt å kjenne på samholdet og vilje til å finne de gode løsningene.

Takk til alle dere som jobber  innen oppvekst og kultur som hver på sin måte har bidratt til å finne ulike løsninger for å ivareta våre barn og unge.

Takk til dere foreldre som hver på sin måte jobber sammen med oss for å løse de utfordringene som oppstår når våre barn og unge har sine hverdagsarenaer på andre steder enn der de til vanlig er.

Denne uka har vist at vi får til så mye bra. Vi har fått brukt og delt ulik kompetanse. Fleksibiltet, evne og vilje til å finne gode løsninger har vært i fokus.  Digitale løsninger til bruk i undervisning/opplæring har utviklet seg i rekordfart. Det er tatt i bruk flere digitale møtearenaer enn tidligere.Det foregår også digital undervisning i kulturskolen, noe som er veldig spennende.

Alt dette viser seg at vi behersker bedre og bedre. Likevel er det viktigste av alt at vi har evnen til å bry oss om hverandre med et godt og varmt hjerte. Det må være grunnmuren i alt vi gjør.

Det er noen få barn som er tilstede i barnehage og på skole nå.  Der er det gode voksne som tar ansvar i den tiden omsorgsbehovet er.  Skoleledelsen på NABS og NAUS  melder om mye aktivitet og god samhandling med elever og foreldre/foresatte i hjemmeundervisningen. Skoleledelsen og administrasjonen bemanner vekselsvis skolene. Lærerne jobber fra sine hjemmekontor. Skoleledelsen er jevnlig i kontakt med trinnene og får rapporter om hvordan det går.  Stemningen er god. Skoleledelsen oppfordrer dere foresatte til å gjøre henvendelser til lærerne innenfor skoletida (kl. 0830-1400), og så kan tilbakemelding fra lærerne komme til litt ulike tider. Hvis det er problemer med passord og PC/iPad, ta kontakt med skoleledelsen.

I en tid som dette ser vi at kulturlivet samler oss. Frivilligheten blomstrer, mange vil bidra. På facebook har mange meldt seg inn i grupper for å kunne være til nytte og hjelp for andre. Det varmer å se. Også på kommunens hjemmeside kan man snart melde seg.

Artister, forfattere og andre fortsetter å fremføre sine verk, fra terrasser, fra stua – til sitt publikum, men på en helt annen måte. Nord-Aurdal kommune ønsker fortsatt å være med å formidle kulturen ut til folket og arbeider i disse dager med å etablere facebooksiden Valdres online kulturscene.

Takk for den gode samhandlingen i en spesiell tid for oss alle.

Med ønske om god helg.

 

Mvh

Anna-Merete Brusletten
Kommunalsjef Oppvekst og kultur.