Covid-19. Informasjon og oppdatering fra oppvekst og kultur 25.03.2020

De nasjonale tiltakene som ble innført 12.mars, og i tiden etterpå, er forlenga tom. 13.april. Det vil bl.a. si at barnehage, skole, Læringssenteret og kulturarrangementer fortsatt er stengt. Perioden kan bli forlenget. Skolene, Læringssenteret og kulturskolen gir fortsatt elevene et opplæringstilbud hjemme og legger til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Det gis fortsatt tilbud i barnehagen/på skolen til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner som ikke kan ivaretas av en av foreldrene eller andre i hjemmet. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov. Dette foregår i dialog med skolen og/eller barnehagene, som i dag.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Det blir nå svært viktig med standpunktvurdering.

Det presiseres at i tillegg til at elevene jobber med de oppgavene de får fra skolen, så ønskes det at alle elevene har en kommunikasjon med en av sine lærere hver dag (på digitale plattformer og e-post). F.eks. så er det å svare på oppgaver digitalt å regne som slik kommunikasjon.J

Vi presiserer også at skolen ønsker å få beskjed om sykdom eller annet som gjør at elevene ikke får gjort skolearbeid. Dette meldes i de aktuelle digitale plattformene for hver skole og primært til kontaktlærer eller en annen lærer på trinnet.

 

Følg med på oppdatert informasjon på de digitale plattformene som barnehagene og skolene våre kommuniserer på og på kommunens hjemmesider om koronaviruset.

Folkehelseinstituttets oppdaterte informasjon finner du her på både norsk og engelsk. Brosjyre og video med generell informasjon på flere språk finner du her. Har du en nabo eller en du kjenner som du tror kan ha nytte av å få informasjonen på sitt språk, så hjelp oss å tipse/veilede vedkommende til denne siden. Takk! J

Regjeringen har lagt ut råd og tips til barn og familier på sine hjemmesider om hvordan du forholder deg til koronautbruddet.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon vedr. barnehage og skole og koronasituasjonen, denne finner du her.

 

Døgnåpen telefon for barn og unge

Telefon 116 111
SMS til 41 71 61 11
E-post: alarm@116111.no
Fra utlandet: +47 95 41 17 55

 

 

Vi minner alle, både barn og foreldre, om at det bare er å ta kontakt med barnehagen eller skolen om det er noe du/dere lurer på.