Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Til elever og foresatte ved Nord-Aurdal ungdomsskole – brev 2.

kommunevapen.JPG - Klikk for stort bilde

Vi viser til tidligere utsendt informasjonsskriv om skolestart 2017 og vil her gi noen nødvendige tilføyinger/ presiseringer. 

Publisert av Hilde Frydenlund Rabben. Sist endret 18.08.2017

Skolestart/ skoledagen:
Første skoledag er mandag 21.08.2017. 

Alle skoledager varer fra kl.  09.00 til 14.45.

 

Skyss til skolen:
Vi har stor forståelse for at det er vanskelig å finne ut av busstidene. 

Her følger den fremgangsmåten som gir mest nøyaktig tidspunkt for avreise fra din holdeplass.

 

1)Gå inn på www.ruter.no      

2)Skriv inn holdeplassen der du bor i Fra-feltet og Nord-Aurdal ungdomsskole avd. Røn i Til-feltet.

Huk av for Avgang og velg dato 21.08.2017 i rullegardina og f.eks. 06.00 under tid.  Klikk på Finn reise.

Se eksempel nedenfor:

 

Ruter 2017.png - Klikk for stort bilde

3) Dere får da fram «Velg reise».  Det er da viktig at dere velger rett rute og avgang. Nedenfor har vi satt opp de fleste rutene som gjelder skoleskyssen til Røn skule (rute 605, 607, 608, 611, 612).

 

Rute 605:  Fagernes – Beitostølen

Tabell 605 viser avreise fra Huvustup kl. 08.05


Rute 607:  Fagernes – Sinderstølen
          Tabell 607 viser avgang fra Sinderstølen kl. 07.40


Rute 611:  Fagernes – Bjørgo – Bagn
          Tabell 611 viser fire ulike busser med start på følgende steder: 

- Klosbøle kl. 07.45
                                                                                                               
- Sundvoll kl. 07.50
                                                                                                                
- Sagbråten kl. 07.55
                                                                                                                
- Skaveldbygda kl. 08.00


Alle disse bussene går til Nord-Aurdal barneskole med avgang videre derfra. Eventuelt bussbytte.

Elever som bor i området ved Garlivegen går på fra bussholdeplass nærmest hjemmet. I følge tabellen er det stopp ved Garli og NABS.

Elever som bor i området ved f.eks. Nesjordet kan gå på ved Fagernes bru.

 

Rute 608: Fagernes – Slidre:  Avgang fra Fagernes/ bussplassen ved Nord-Aurdal barneskole kl. 08.30.  Elevene som har bussplassen ved barneskolen som nærmeste holdeplass bør være der kl. 08.25.
Det vil være bussvakter fra NAUS på bussplassen. 

 

Rute 612: Fagernes – Ulnes/Vaset/Fodnes (Dette er bussen som går vestsida Hådem – Ulnes og videre E16      til Røn.)
         Tabell 612 viser avgang fra Hådem kl. 08.12


Taxi
De som skal kjøres med drosje til holdeplass skal ha fått eget brev om dette fra Opplandstrafikk.  Det er Valdres Taxi som har drosjekjøringa.

Alle med taxi fra Hippesbygda må være klare fra kl. 08.00.  Drosja kjører opp Høllavegen og ned Panoramavegen.
 

Skyss fra skolen:
Avgang fra Røn kl. 14.50.

Bussene er merket med hvilken strekning de kjører.
Elever går av på holdeplasser langs veien.  Bussene som kjører E16 kjører innom Fagernes skysstasjon og videre derfra E16 og en buss kjører Garlivegen.  Det skal i følge Opplandstrafikk være mulig å gå av på Fagernes bru for de som har det som nærmeste holdeplass. 
Bussene kjører til Valdres vidaregåande skule (med unntak av buss 1 som m.a. går til Holdalsfoss og Skrautvål).  Elevene fra videregående kommer på de samme bussene, slik at våre elever stort sett ikke trenger å skifte buss.

Avreise fra Valdres vidaregåande skule kl. 15.25.

Det vil i starten være bussvakter fra NAUS på bussplassen ved videregående. 

 

Ytterligere spørsmål om skyss stilles til Opplandstrafikk tlf. 61289000
eller ring skolen tlf. 61356700 så skal vi prøve å hjelpe dere så godt vi kan. 

 

Busskort:
Elevene som ikke har busskort fra før, får utdelt dette på skolen første skoledag.  Dersom det viser seg at kortet ikke virker, sier de fra på kontoret i andre etasje.


Lokaler:
Røn skule der vi nå skal holde til, ligger i øvrebygda i Røn.  I tillegg til det ordinære skolebygget er det satt opp en brakkerigg med to klasserom og grupperom.  Det er fint uteområde rundt skolen. 

Elevene er fortsatt elever ved Nord-Aurdal ungdomsskole, ikke Røn ungdomsskole.  Som vi skrev i det første brevet er telefonnummeret og postadresse det samme som tidligere. 

Besøksadresse er Rønsvegen 155, 2960 Røn.

 

Velkommen til skolestart mandag 21.08.2017 kl. 09.00!

 

Nord-Aurdal ungdomsskole 17.08.2017

 

Mvh.

 

Tove Randi Slåttsveen Johannessen      Siri Osaland      Elisabeth Bråten
Inspektør                                                  Inspektør           Rektor

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune
Login for redigering