Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

PMTO-tilbud i Valdres

PMTO-tilbud.jpg - Klikk for stort bilde

Olga Nyhus og Kari Mette Rognås har de siste to årene deltatt i opplæring i PMTO-metoden. Olga er ferdig sertifisert PMTO-terapeut og Kari Mette blir sertifisert i september. Her står de sammen med Laura Rains (USA), en av PMTO-grunnleggernes nærmeste medarbeidere. Bildet er fra den internasjonale PMTO-konferansen i Aarhus juni 2017.

 

Publisert av Morten Stensby. Sist endret 16.06.2017

Parental Management Training - Oregon

I løpet av høsten kan Valdres-kommunene tilby PMTO terapi til innbyggerne i regionen. PMTO står for Parent Management Training- Oregon, og er foreldreveiledningskurs som tilbys familier som opplever utfordringer med barns adferd.

 

TIBIR-kommuner

PMTO-metoden er en del av at Valdreskommunene skal bli TIBIR-kommuner, noe kommunene besluttet i fellesskap sommeren 2015. TIBIR står for Tidlig Innsats for Barn I Risiko, og består av målrettet innsats fra flere instanser. Neste steg i TIBIR-prosjektet er opplæring av kommunenes helsesøstre. På sikt vil prosjektet også gi opplæring i metoden til personell som arbeider med skole og barnehage. Olga og Kari Mette representerer Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre i prosjektet. I tillegg har Vestre Slidre og Vang en medarbeider under opplæring.

 

Kjennetegn på atferdsvansker kan være når barnet:

• Ofte kommer i konflikt med voksne og andre barn

• Ikke følger beskjeder og nekter å samarbeide

• Er ofte i opposisjon

• Viser liten vilje til å innordne seg andre

• Har samspillsvansker med jevnaldrende

 

PMTO legger vekt på:

• Gode og effektive beskjeder

• Læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring

• Grensesetting

• Positiv involvering

• Problemløsning

• Kommunikasjon med barn

 

Målet med metoden:

  • Styrke foreldrerollen
  • Forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt
  • Bidra til utvikling av barns positive atferd og evne til å samarbeide

 

Kontaktinformasjon:

  • Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal og Øystre Slidre

 

PMTO-terapeut Kari Mette Rognås, tlf. 46 80 27 17

e-post: kari.mette.rognas@nord-aurdal.kommune.no

 

PMTO- terapeut Olga Nyhus, tlf. 97 49 22 77

e-post: olga.nyhus@nord-aurdal.kommune.no

 

For mer informasjon: https://www.pmto.no  

 

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune