Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Nord-Aurdal kommune "popper" seg inn i fremtiden

dreamstime_xl_27975470-Custom.jpg - Klikk for stort bilde

Med popcorn og speeddating ble det gode diskusjoner mellom kommunestyret, rådene og virksomhetsledere i Nord-Aurdal kommune. Bakgrunnen for dette møtet var en workshop for 3 kommunedelplaner som skal revideres i 2017; kommunedelplan for helse og omsorg, kommunedelplan for barnehage og skole og kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv.

Publisert av Katrine Kammerud. Sist endret 29.05.2017

18. mai 2017 gjennomførte Nord-Aurdal kommune en workshop med kommunestyret, ungdomsrådet og råd for brukermedvirkning. Hensikten med workshoppen var å prioritere ulike utviklingsområder kommunen kan satse på de neste årene. Kommunen har valgt å revidere disse 3 planene parallelt, for enklere å se sammenheng og helhet i tjenestetilbudet kommunen gir.

Alle deltagere ble plassert i grupper på fem temabord, hvor virksomhetslederne stod ansvarlige for å presentere sine felt og sette i gang diskusjon på hvert sitt bord. Det var mye positivitet, stort engasjement og gode prioriteringer som ble resultatet. Mange av diskusjonene omhandlet tilbud til ungdom, psykisk helse, kulturarenaer og oppvekstmiljø i kommunen. I tillegg kom det frem en del diskusjon rundt ledelse, kompetanse og frivillighet med mye mer. Veien videre er å få systematisert alle innspillene og prioriterte områder inn i de ulike kommunedelplanene.

Mot slutten av workshoppen fikk kommunestyret og rådene i oppgave å oppsummere temamøtet. Resultatet er samlet i en ordsky.

Workshop.png - Klikk for stort bilde

Workshop - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune
Login for redigering