Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Kommunedelplan for barnehage og skole - offentlig ettersyn

Barnehage og skole, 2018.PNG - Klikk for stort bilde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 varsles med dette at Nord-Aurdal kommune legger kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, i perioden 16.11.2017-04.01.2018.

 

Publisert av Katrine Kammerud. Sist endret 14.11.2017

Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget, som legges frem for formannskapet til ny behandling 22.02.2018. Aktuelle dokumenter finner en i menyen til høyre.

Frist for å levere merknader til planforslaget er 04.01.2018. Forslaget legges ut til gjennomsyn ved Rådhuset i Nord-Aurdal kommune, samt på kommunens hjemmesider www.nord-aurdal.kommune.no. Eventuelle merknader sendes til: Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes eller nak@nord-aurdal.kommune.no. 

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune
Login for redigering