Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Kalplassen næringspark - varsling om planarbeid

Kalplassen næringspark - opstartsvarsel - Klikk for stort bilde

På vegne av tiltakshaver Skattebo Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid for detaljregulering av gnr. 87 bnr. 1, 6 og 11, iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Deler av Kalplassvegen på eiendom gnr. 87 bnr. 5 samt E16, inngår i planområdet. Hensikten er å utvide dagens næringsareal med samme arealformål; forretning og industri. I tillegg ønskes å oppføre mindre boliger i ett bygg for pendlere.

 

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 04.10.2017

Det varslede planarbeidet er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1. Den nye reguleringsplanen skal erstatte Reguleringsplan for Nordeng, vedtatt 20.08.2009.

Planområdets størrelse er ca. 40 dekar.  Området ligger ca. 2,5 km sør for Leira, langs E16. Det er en del av Kalplassen næringsområde.

Merknader og innspill til planarbeidet kan innen 25.oktober, 2017, rettes skriftlig til Plan og Oppmåling Valdres AS, v/Erling Aasen, Gamlevegen 3, 2600 Fagernes eller til epost post@pov.no . Ved spørsmål kan epost benyttes eller telefon 61 34 76 72.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune