Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Igangsatt planarbeid og høring av planprogram - Kalplassen fjelltak

Kalplassen Fjelltak - Klikk for stort bilde

På vegne av tiltakshaver Valdres Pukkverk AS varsles det iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 oppstart av planarbeid for detaljregulering Kalplassen fjelltak (gnr 87 bnr1 m. fl.) og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, jfr. vedlegg.

 

 

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 22.08.2017

Planområdet ligger ca. 2 km sør for Leira og vest for E16.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift av fjelltaket, asfaltproduksjon og nødvendig infrastruktur. Tiltaket er delvis i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel.

Berørte parter vil bli varslet med brev og kartutsnitt.

Merknader vedr. planarbeidet kan innen 02.10.17 rettes skriftlig til:

Plan og Oppmåling Valdres AS,

Gamlevegen 3, 2900 Fagernes

Tel. 61347672, Epost: post@pov.no

 

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune