Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Felleskjøpet Breiset, varsel om planoppstart

251-ikon-felleskj - Klikk for stort bilde

På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid for detaljregulering av gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 og 37 m.fl., iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Deler av fylkesvei 51 Bygdinvegen inngår i planområdet. Hovedhensikten er å utvide dagens næringsareal med arealformålene forretning, kontor og industri og oppdatere dagens forhold i ny reguleringsplan.

 

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 05.10.2017

Det varslede planarbeidet er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1. Den nye reguleringsplanen skal erstatte deler av Reguleringsplan for Breiset, vedtatt 31.03.1978.

Planområdets størrelse er ca. 33,1 dekar.  Det ligger ca. 1400 meter nord for krysset Fv. 51 x E16 i Fagernes sentrum. Planområdet er en del av et større næringsområde langs østsiden av fv. 51 mot elva.

Merknader og innspill til planarbeidet kan innen 25.oktober, 2017, rettes skriftlig til Plan og Oppmåling Valdres AS, v/Erling Aasen, Gamlevegen 3, 2600 Fagernes eller til epost post@pov.no . Ved spørsmål kan epost benyttes eller telefon 61 34 76 72.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune