Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Detaljregulering Tranebærsletta

247-oe-ikon - Klikk for stort bilde

Dette planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn, jf. planutvalgets vedtak i sak 053/17. Planen viser 5 nye hyttetomter, balløkke, parkeringsplass og plass for renovasjon. Området ligger mellom Damtjednet og Danebu på Aurdalsåsen. Merknadsfrist er 29.10.2017.

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 15.09.2017

Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no eller via plandialog på kommunens kartsystem.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune