Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Detaljregulering Kvitvella kraftverk med nærområde

Kvitvella kraftverk med nærområde - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok som sak 050/17 å egengodkjenne denne planen Planen viser ny privat atkomstveg til kraftveket og til boligeiendommene i planområdet samt justering av traseen for gangsti langs Neselva

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 15.09.2017

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtak om egengodkjenning klages inn for fylkesmannen i Oppland innen tre uker. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes.

Plandokumentene kan også sees på rådhuset og vil bli lagt ut på kommunens kartsystem, http://www.valdreskart.no.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune