Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Detaljregulering for Sanderstølen Hyttegrend

ikon-sshg.jpg - Klikk for stort bilde Kommunestyret egengodkjente denne reguleringsplanen som sak 011/17 i møte 30.3.2017. Planen åpner for 186 tomter for frittliggende hytter, samt 8 tomter for konsentrert fritidsbeyggelse i område sørøst for Sanderstølen leilighetshotell.  

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 15.05.2017

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtak om egengodkjenning klages inn for fylkesmannen i Oppland innen tre uker. Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning for tap etter § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Klager eller krav sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes. Plandokumentene kan også sees i servicetorget på rådhuset og vil bli lagt ut på kommunens kartsystem, http://www.valdreskart.no.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune
Login for redigering