Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Detaljregulering for Rokkehaugen, planendring 2017

Rokkehaugen - Klikk for stort bilde

 Etter fullmakt fra planutvalget, sak 036/17, er denne reguleringsplanen utlagt til offetlig ettersyn. Planen planen innebærer en del endringer og justeringer av tidligere plan vedtatt 18.6.2009. Hensikten er å sikre at planen blir i samsvar med ønket bruk samt å gi planen bedret fleksibilitet med sikte på framtidig utvikling av eiendommen.

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 28.07.2017

Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig innen 9.9.2017 til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til

nak@nord-aurdal.kommune.no.

Plandokumentene kan også sees i servicetorget på rådhuset

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune