Skip Navigation LinksAktuelt > Aktuelt
Aktuelt

Detaljregulering Brattstølen hyttegrend 2

Brattstølen hyttegrend 2 - Klikk for stort bilde

Dette planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn, jf. planutvalgets vedtak i sak 052/17. Planen viser 11 nye hyttetomter i teig 79/6  øverst på Brattstølen i Tisleidalen. Planens dokumenter er også tilgjengelig på rådhuset og på kommunens kartsystem http://valdreskart.no. Merknadsfrist er 29.10.2017.

Publisert av Eirik Olav Fauske Steinde. Sist endret 15.09.2017

Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no eller via plandialog på kommunens kartsystem.

Rådhuset - Jernbanevegen 22
Fagernes
Boks 143, 2901 Fagernes
nak@nord-aurdal.kommune.no
(+47) 61 35 90 00
(+47) 61 35 90 01
Åpningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 381 908
Kontonr: 2367.05.40200

Kommunenr: 0542
Valdreskommunene Etnedal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune